למה צריכים לעשות בדיקות נוירולוגיות ?

בקינזיולוגיה היישומית אנחנו מתחילים כל טיפול בבדיקות נוירולוגיות על מנת לראות שחשמל(עיצבוב תקין) ורק ברגע שהעיצבוב תקין אפשר לגשת לבדיקת רכבות האנטומיה בהיבט של הקינזיולוגיה ישומית, לגלות מה גורם לבעיה.