הגבלה בתנועה בעת סיבוב הראש מימין לשמאל

מספר סיבות אפשריות כאשר יש הגבלה של סיבוב הראש מימין לשמאל,

  1. אם הראש מוטה כלפי מעלה, ההגבלה יכולה לנבוע מSCM שמאל או splenius cervicis ימין.
  2. אם הראש ישר הסיבה יכולה להיות מ SCALENUS שמאל שמכווץ ומגביל את הסיבוב שמאלה.
  3. אפשרות נוספת היא מ INTERNAL OBLIQUE בצד שמאל. כאשר ה INTERNAL OBLIQUE מכווץ בצד שמאל הוא גורם לגוף לסיבוב עם טיפה כיפוף משמאל לימין, ותוך כדי כך נוצרת משיכה של SERRATUS ANTERIOR שמצמיד את השכמה לצלעות ומושך את ה  RHOMBOIDEUS שמאל, שמושך את  ה splenius cervicis שמסובב את הראש ימינה.

המצאות במשך זמן רב במצב הזה ,זה יכול לגרום להגבלה בסיבוב שמאלה.

בנוסף יהיו גם בעיות הקשורות לחוסר איזון באגן

השרירים המדוברים צבועים בתכלת.