הסרטוס אנטריור מתחבר לגבול המדיאלי של השכמה, כאשר, תפקידו העיקרי הוא להצמיד את השכמה לצלעות.כאשר הוא מכווץ מאוד, הוא מצמיד את השכמה ומסובב אותה, דבר זה יוצר משיכה של הקלויקולה. הרמתה של הקלויקולה באזור הכתף ומשיכה ממפרק הקלויקולה סטרנום. יכול לגרום לדלקת במפרק או להפרדה ממפרק הקלויקולה סטרנום.

הסרטוס אנטריור  מתחבר  לגבול המדיאלי של השכמה, כאשר, תפקידו העיקרי הוא להצמיד את השכמה לצלעות.

כאשר הוא מכווץ מאוד, הוא מצמיד את השכמה ומסובב אותה, דבר זה יוצר משיכה של הקלויקולה. הרמתה של הקלויקולה באזור הכתף ומשיכה ממפרק הקלויקולה סטרנום. יכול לגרום לדלקת במפרק או להפרדה ממפרק הקלויקולה סטרנום.

כאשר הקלויקולה לא יציבה, הסיבים העליונים של שריר הפקטוריאליס מייג'ור, הקרוקואיד בראכי, והדלתואיד הקדמי לא יתפקדו , מאחר ואין להם עוגן. לכן הסיבים האמצעיים והתחתונים של הפקטוריאליס יאלצו לעבוד קשה יותר מה שיגביר את  הסיכוי  לכיווץ מתמשך. כאן יכולה להיווצר תגובת שרשרת, כיווץ זה יכול לגרום למשיכה של הרמבואיד  שימשוך את החוליות, ובעקבות כך יתכן ויגרום לסקוליוזיס שימשוך את השכמה הנגדית.

כמו כן שריר הטרפזיוס העליון יתפקד בצורה לקויה, מאחר וגם הוא מחובר לקלויקולה ,כך שאם קיימת בעיה בצד ימין זה יגרום לטרפזיוס השמאלי  להיות חזק יותר וימשוך את הראש שמאלה.

בנקודת החיבור של ה S.C.M.  לקלויקולה ייווצר חוסר איזון שיגרום לירידה בתפקודו .

בעיה זאת תגרום לנו לקושי בפעולה פשוטה של המדיאל רוטיישן ביד ויכול לגרום לכאבים במפרק הכתף .

לכן יש חשיבות רבה לביצוע בדיקה של השרירים בצורה מקיפה, לכל שרירי הכתף על מנת לאתר את מקור הבעיה.

בהצלחה