כאשר יש כאבים בדלתואיד האחורי הכאב מגיע הרבה פעמים משריר הטארס מאיג'ור והלטיסימוס דורסי שניהם מתחברים באמה מלפנים דבר הגורם לסיבוב מאידיאלי של הזרוע מה שגורם לדלתואיד האחורי להימתח ולכן יש כאבים.

לעיתים כאבים בדלטואיד האחורי יכולים לנבוע  משריר הטארס מייג'ור לטיסימוס דורסי שניהם מתחברים אל האמה מלפנים דבר הגורם לסיבוב מדיאלי של הזרוע וסיבוב זה יכול לגרום לשריר הדלטואיד האחורי להימתח ומכאן, הכאב.

כאב בזווית התחתונה של השכמה מוקרן מהלטיסימוס דורסי אבל ברוב המקרים הגורם לכך הוא הפקטורליס מיינור, הדרך לאבחן האם המקור הוא הפקטורליס או ממקור אחר הוא פשוט מאוד. אם הזווית התחתונה של השכמה מוגבהת ובולטת מהגב, ככל הנראה הגורם הוא שריר הפקטורליס מיינור שמתכווץ ומושך את השכמה, השכמה דוחפת את הלטיסימוס דורסי ועל פי רוב זה המקור לכאב.

כאבים בזרוע בחלק הפנימי המקביל לזרת ולקמיצה יכולים להיות מוקרנים משריר הלטיסימוס דורסי, כמו גם, קושי להושיט יד לפנים ולהרים את היד. ללטיסימוס דורסי השפעה גדולה על יציבות הכתפיים.

סבל במשך תקופה ארוכה הנובע מבעיה בטרס מייג'ור יש סיכוי שייגרום לדלקת גרון, צרידות, בעיות גרון כמו דלקת גרון, מוגלה בשקדים, נוקשות בצוואר או כאבים בחלק העליון של הזרוע.

כאשר הטרס מיינור מכווץ הוא מקרין כאב על החלק האחורי של הכתף מאחר והוא מתחבר לזרוע מאחור. דבר זה יכול לגרום לנימול בזרת ובקמיצה עקב לחץ על העצב האולנרי. פעמים רבות חשים את הכאב בכתף רק אחרי שמשחררים שרירים אחרים