מה הקשר בין נקע, PERONEUS LONGUS ו PERONEUS BREVIS, GLUTEUS MAXIMUS,

EXTERNAL OBLIQUES  ו INTERNAL OBLIQUES  SCM  SPLENIUS CAPITIS ?

נהוג לאמר, שמי שנוקע את הרגל זה לכל החיים.

הסיבה לכך היא, אחרי נקע הרגל נשארת במנח של INVERSION ואז יש לה נטייה להנקע שוב.

זו אינה גזירה משמים וניתן למנוע זאת על ידי שחרור השרירים הגורמים ל INVERSION .

שרירים אלו הם (A/T או T/P  או EXTENSOR HALLUCIS LONGUS), הרגל תחזור למנח הרגיל ורוב הסיכויים שהבעיה לא תחזור על עצמה (אלא אם נעקם את כף הרגל בדרך משובשת או ……  וכאן הקשר בין נקע, PERONEUS LONGUS ו PERONEUS BREVIS, , GLUTEUS MAXIMUS

EXTERNAL OBLIQUES  ו INTERNAL OBLIQUES , SCM , SPLENIUS CAPITIS.

הקשר הוא רכבת אנטומית צדית.

ייתכן וכל שריר שנבדוק מבין השרירים הללו יהיה חזק אבל בסגירת מעגל של הרכבת שזה יכול להיות בהליכה, אחד משרירי הרכבת לא יעבוד ואז כל השרירים האלו לא יעבדו מה שיגרום ל PERONEUS להיות חלש ה A/T יהיה חזק יותר ויצור INVERSION וכך נוקעים את הרגל.

ברכבות האנטומיה בהיבט של הקינזיולוגיה יישומית, אנו בודקים בשני מצבים, במצב אקטיבי ופאסיבי במצב אקטיבי יראה לי על בעיית שריר ובמצב פאסיבי יראה לי על בעיית חיבור.

לכן יש חשיבות לבדיקות רכבות בהיבט של הקינזיולוגיה יישומית.

בהצלחה לכולם.