לחשוב שהתלבטתי אם לבוא לקורס שלך … אני מברכת אותך כל יום!!!