Jenia Levi פגשתי באדם מקסים " מורה לחיים".

שנתן לי את היכולת ללמוד על שיטת ריפוי יחודית ואפקטיבת .
על 8 חודשים של למידה צרופה של שיטה מדהימה, רוצה אני להודות על הכלים שנתת לי…