דרור.
אני כל השנה מברך אותך בזכות השיטה שעובדת מדהים.