היי דרוררוצה לשתף אותך ,בשני טיפולים של שתי לקוחות להן אני עושה עיסוי לתעלה הקרפאלית.מטופלת אחת ניצלה מניתוח ברגע האחרון.ומטופלת שנייה הייתה תחושת נימול בשלוש אצבעות והרדמות היד בזמן נהיגה.