אני חייב לציין כי אני כמטפל מיישם ומשלב חלקים מהשיטה והם עושים נפלאות. גם אם אני "סוטה מהספר ",

איני רואה בכך פגם .מי כמוך יודע שלכל מטופל יש דרך אחרת שמסייעת ומקלה ומשם אני פועל. גם אם תפסת מרובה לא תפשת הרי שכיום אני מסתכל על המטופלים והטיפולים בדרך שונה, מזווית אחרת . וזה עובד !!

ומטיפולי השבועיים האחרונים בחולי סרטן  – משקל נוצה עובד!!

אמנון גריל.