דרור שלום ראשית אני רוצה להודות לך על הסדנה שהעברת לטיפול בהלוקס ולגוס ובאצבעות פטיש. אני מרגישה שקיבלתי חומר חשוב.נירה קורן