מרצה: פרופ' וסילייבה ראש המחלקה לתרפיה מנואלית באוניברסיטה הרוסית לרפואה, מוסקבה סגן נשיא הארגון לתרפיה מנואלית ברוסיה יו"ר האגודה הקינסיולוגית הרוסית דר' גולולובוב תימור – רופא קינזיולוג, מומחה בתראפיה מנואלית.

קורס בנושא :

ליקויי יציבה ועקומות פונקציונאליות ממבט קינזיולוגיה יישומית

תאריכי הקורס: 7, 8, 9  למאי 2017

שעות הקורס 9.00- 16.30 

מרצה: פרופ' וסילייבה

ראש המחלקה לתרפיה מנואלית באוניברסיטה

הרוסית לרפואה, מוסקבה

סגן נשיא הארגון לתרפיה מנואלית ברוסיה         

יו"ר האגודה הקינסיולוגית הרוסית

דר' גולולובוב תימור – רופא קינזיולוג, מומחה בתראפיה מנואלית.

עלות הקורס             2200  ₪,

לחברי העמותה        2000 ₪,

 

מיקום הקורס: מכללת תילתן, יגאל אלון 123, ת"א. ליד עזריאלי!

לפרטים והרשמה: סלע פיזיותרפיה (אלכס ספיר) – 03-5463029   , 052-8806048

ליקויי יציבה ועקמות תפקודיות נובעות עקב חוסר איזון בטונוס וכוח שרירי,אבל הגורמים לכך יכולים לנבוע ממקורות מגוונים ולרוב מופיעים כתגובת פיצוי להפרעה בתפקוד איברים ומערכות אחרות בגוף. בתנאים אלו נסיונות לתקן את העקמת אך ורק ע"י טיפול במערכת שריר­-שלד הינם בלתי יעילים ואף מזיקים.

בקורס הבא אנו נבחן את סוגי העקמות שלהלן:

 (1עקמות שריריות ­טוניות כתגובה להפרעה במסלולים עולים ויורדים של מערכת העצבים                ( efferent& afferent neural pathways)    ההפרעה גורמת להיווצרות של חוסר איזון בטונוס וכוח שרירי בשרירים מסויימים. כתוצאה מכך נוצר קיצור מפצה באנטאגוניסטים לפי חוקיות של ימין­ שמאל, אחורה­ קדימה ומטה­ מעלה. קיצור זה מביא לחוסר איזון שרירי אזורי ­יציבתי והסטה של מרכז כובד של המדור (כמו בית החזה או האגן) ביחס למרכז הכובד המשותף של הגוף. כמענה לכך נוצרת תגובה מפצה מהמדורים השכנים המונעים נפילה. במילים אחרות, בשל ההפרעה למסלולי מערכת העצבים העולים ויורדים, נראה חוסר איזון בטונוס וכוח שרירי שיחל באזור מסויים בגוף המושפע במישרין ע"י אותה ההפרעה. בין היתר תפגע גם היצ  יבה של אותו האזור ביחס לאזורים אחרים. הדבר יביא להסטה של מרכז הכובד של אותו האזור ביחס למרכז הכובד הכולל של הגוף ובכדי למנוע נפילה תופעלנה מערכות מאזנות מאזורים שכנים.

עקמות שריריות ­טוניות נבדלות זו מזו לפי מקור ההפרעה במסלולים עולים של מערכת העצבים.

עקמת שרירית על רקע ויסצראלי

עקמת שרירית על רקע דחיסת מקלעות עצביות

קמת שרירית-­טונית וגטטיבית כתגובה לפעילות יתר של מערכת העצבים הסימפטתית או הפאראסימפטתית.

עקמת שרירית כתוצאה מפעילות פתולוגית של רפלקסים פרימיטיביים

 יציבה א­סימטרית עקב פעילות פתולוגית של דפוס תנועתי מסויים כגון: דפוס הליכה הומולטרלית או רפלקסים טוניים א­סימטריים/

עקמת קרניאלית ­ אסימטריה יציבתית עקב פיתול של רקמת הדורה (Dura mater ) כתוצאה ממיקום יחסי אסימטרי של מקומות החיבור שלה

 2) עקמות ממקור מיו-פאסציאלי כאשר קיים עומס לאורך זמן רב על מערכות שריריות מכווצות ואין לגוף יכולת להגיב בפיצוי אופטימלי, רכבות אנטומיות נכנסות לפעולה וגורמות להיווצרות עקמות פאסציאליות. חוקיות של שרשראות מיופסציאליות ( רכבות אנטומיות ) גורסת כי קיצור של שריר בודד בתוך השרשרת יגרום להיפוטוניה ( קושי בגיוס שרירי ) לאורך השרשרת כולה. מצב זה יגרום לווריאציות שונות של עקמת כתלות בתגובה היפוטונית של הרכבת האנטומית הספציפית

 3) עקמות ממקור מפרקי כשחוסר יציבות דינמי וסטטי נשמר לאורך זמן, וקיימת נוכחות של "מצב עצירת הנפילה של הגוף" שתואר לעיל, מתחילות להיווצר עקמות מפרקיות אשר נותנות ייצוב נוסף במעברים בין מדורי העמו"ש והגפיים בצורה של בלוקים תיפקודיים. כגון­ בלוק תפקודי במעבר טוראקו­לומברי עם פיתול של הסרעפת, בלוק במעבר צוואר ­בית הצלעות עם רוטציה של חגורת הכתפיים, ובלוק במעבר לומבו­סקראלי עם פיתול של האגן

.4) עקמות רצועתיות היפוטוניה שרירית לאורך זמן גורמת לרמת פגיעות גבוהה באחז השרירי, למתח של המנגנון הרצועתי, ולהפעלה של הקשרים הבין רצועתיים. החוקיות של הקשרים הבין רצועתיים ­ הפעלה בו זמנית של רצועות היד, הרגל והגו בהתאם לדפוס הליכה. לדוגמה, מתח ברצועות גלנוהומרליות בכתף הימנית ייצור מתח ברצועות איליופמורליות בירך השמאלית. במנגנון זה יכולה להיווצר דפורמציה של מנח סטטי אשר מזכירה הקפאה של מתח הרצועתי בתוך תנועת הצעד. כלומר המתח הרצועתי במצב עמידה, יהיה זהה למתח רצועתי במצב צעד

 5) עקמות דוראליות באין יכולת לייצב את הגוף הסטטי ע"י המנגנונים שתוארו לעיל ( שרירי, מפרקי ורצועתי ) גוף המטופל מפעיל את רקמת הדורה לצורך ייצוב ע"י מנח אסימטרי של עצמות הגולגולת, הסקרום והמדור העליון של עמו"ש צווארי. כך נוצרות עקמות דורליות. במקרים אלו העקמת מאופיינת באסימטריה של עצמות הגולגולת ומדור עליון בעמו"ש צווארי זהה לאסימטריה של מדורי גב תחתון ואגן

6)  עקמות טוקסיות באין יכולת לייצב את הגוף הסטטי ע"י מרכיבי מערכת שריר­שלד, הגוף מפעיל ייצוב ברמת מערכת הלימפה. נוצרות הפרעות בזרימה לימפטית והתנועיות של הלימפה יורדת. המקומות התדירים להפרעה בזרימה הם פקטורליס מיינור, שקדי הפלטין, מקלעות המפשעה והשמש. נוצר קושי בהנעת מפרקים וגפיים, חולשה בתנועה, ונוצרת עקמת טוקסית. בתנאים של הפרעה בזרימה לימפטית