קינזיוטייפ לייצוב הרגל בנקע לא מבחינת שרירים אלא רק ייצוב ופקודה למוח ליישר את כף הרגל