שריר הדלתואיד הוא המפתח לפתרון בעיות רבות של הכתף/זרוע. שני השרירים הדלתואיד הקדמי והאחורי, משמשים כמתלי הזרוע כנגד כוח הכובד ומחזקים את חיבור הזרוע למפרק הכדורי, אבל מבין שניהם עיקר הלחץ הוא על שריר הדלתואיד הקדמי.

שריר הדלתואיד הקדמי

לשריר הדלתואיד הקדמי השפעה רבה על הסטאטוס של ה"יחידה", חגורת הכתף/זרוע. בעיות רבות מתעוררות ביחידה זו ובחלקים אחרים בגוף, כתוצאה מסיכון בריאותי של שריר הדלתואיד הקדמי הנתון במצוקה.

שריר הדלתואיד הוא המפתח לפתרון בעיות רבות של הכתף/זרוע. שני השרירים הדלתואיד הקדמי והאחורי, משמשים כמתלי הזרוע כנגד כוח הכובד ומחזקים את חיבור הזרוע למפרק הכדורי, אבל מבין שניהם עיקר הלחץ הוא על שריר הדלתואיד הקדמי.

היחידה כתף/ זרוע היא החלק בעל טווח התנועות הרב  .ביותר והגמיש ביותר 'בהשוואה לכל יתר חלקי הגוף. הזרוע יכולה לנוע לא רק במפרק הכדורי אלא גם בממדים נוספים של מתלה חגורות הכתפיים המחוברות לגוף במפרקי עצם הבריח/עצם החזה. בבריאות תקינה עיצוב זה מאפשר גמישות מפליאה, בעוד שכל הפרעה במנגנון טומנת בחובה כאבים עזים.

הסיכוי לחריגה מהמקום באחד מהמפרקים ביחידה זו הוא גבוה, דבר המהווה אתגר טיפולי לתיקון הבעיה. מאחר ושריר הדלתואיד הקדמי מעורב ביציבות הכתף והזרוע חשוב למנוע כל הגבלה בו.

        בעקבות כל דלקת בשריר הדלתואיד הקדמי נוצרות הדבקויות בתוך חבילות סיבי השריר עצמו, הדבקויות עם הרקמות הרכות ועם העצמות, ביניהן הדבקויות עם הקורקוברכיאליס, פקטורליס, עצם הזרוע, החלק הצדי של עצם הבריח והרקמות הרכות במפרק הכדורי. ( רקמות דבוקות הן רקמות תפוסות או מחוברות אחת לשנייה, אבל לא בדרגה של רקמות מצולקות).

        הדבקויות בשריר הדלתואיד הקדמי מפחיתות מיידית את טווח התנועה של המפרק הכדורי, מסכנות את היציבות שלו ואת הרקמות הרכות באיבר זה. כל התקף דלקתי נוסף שוב מקטין את טווח התנועה של המפרק כדורי ומגביר את הכאבים בכתף ובזרוע. שריר הדלתואיד הקדמי יכול להוות את הסיבה להפרעה במסלול כתף זרוע. או ליקוי בו יכול להיווצר כתוצאה מהפרעה במסלול זה. לעיתים קרובות מיחסים לשריר זה את האחריות לבעיה משום שהוא שותף שקט של הכאב.

        חשוב לציין שאנשים רבים לא מתייחסים לחריגה קלה מהמקום במפרקי הכתף והזרוע. אי תשומת לב מוקדמת גורמת לבעיה ברקמות הרכות ולחריגה נוספת במפרקים. מורכבות זו של הבעיה גורמת לקושי בטיפול בה, הטיפול בשריר לא יצליח אם לא יטופלו הרקמות      

  גורמים

  הגורמים להפרעה בציר כתף/זרוע כוללים :

 1. תנועות חוזרות ונשנות כגון; שימוש במחשב, כתיבה, ציור או רישום,  

      מלצרות,   ספרות. הברשה ופעילות ספורטיבית הקשורה בתנועות ידיים.

 1. בעיה בעצב AXILLARY     בחוליות C5-C6
 2. חוסר איזון כתוצאה מנשיאת תיק על כתף אחת.
 3. פגיעה במפרקים כתוצאה ממחלה כמו ארטריטיס, חבלות, פציעות וכו'.
 4. מתח נפשי רגשי אשר גורם להרמת הכתף אל האוזן, או גורם להתכווצות 

    הכתפיים כאמצעי הגנה.

 1. מחלות כרוניות כגון, זאבת, כאבי שרירים, עייפות, אשר מסיבות רבות, 

      פיסיות, מנטליות או רגשיות, מלוות בכאבים בכתפיים/זרועות.

     ולבסוף גם המטפלים עצמם עלולים להיפגע בעיקר כתוצאה מהפעלת

     לחץ  זרועותיהם על גוף המטופלים.

פתרונות

        בנוהלים הקשורים בסדרת הטיפולים בשיטת שיקום, מושם דגש מיוחד על שריר הדלתואיד הקדמי.

מישוש השריר בשלב הטיפול יכול לגלות דלקת, גודש טוקסי, הדבקויות למפרקים או לרקמות הרכות, הפרדה בין הסיבים ימנעו התייבשות, בנוסף למתח פשוט. בהמשך הטיפול , בו יש צורך להניע את הכתף/זרוע, הזרוע של המטופל וגוף המטפל חייבים להימצא בתנוחה נוחה. בנקודה זו מיישמים שיטת שיקום בבידוד שריר הדלתואיד הקדמי.

        הטכניקה המתוארת בשלבי הטיפול יכולה לשנות את מצב השריר מהיותו נתון בסכנה לבריאות אופטימאלית. יותר מטיפול אחד יידרש במקרים הבאים :

 1. בכל חגורת הכתפיים הדבקויות רבות המוציאות את שריר הדלתואיד 

           הקדמי מהאיזון אחרי הטיפול הראשון.

 1. מצב דלקתי כגון ארטריטיס, זאבת, דלקת בשרירים ובו'.
 2.   מחלות ניווניות כגון דלדול שרירים.
 3. המטופלים ממשיכים באותם הפעולות החוזרות ונשנות שהוזכרו לעיל     

         (תחת הכותרת גורמים) ולא מתקנים את הליקויים המכאניי

 1. לא שוחרר הלחץ מהעצב בעורף. 

 

    לעיתים קרובות תוצאות הטיפול הן מעבר למצופה, כשהרקמות הרכות והעצמות מתחת לשריר הדלתואיד הקדמי וכל הקומפלקס של סיבי השריר ורקמות החיבור האחרים מניעים את הכתף/זרוע.

    כדי להבטיח תיקון ואיזון אופטימאליים של הכתף/זרוע יש לטפל באזורים נוספים. אזורים אלה כוללים רקמות רכות במצוקה המקיפות כל מפרק ביד, מפרק כף היד, המרפק, המפרק הכדורי, מפרקי עצם הבריח, שרירים נוספים של היד ובית החזה.