Lital e Zino

דרור היקר😊

זה כבוד ענק ותענוג אמיתי ללמוד ממך!

יש בך כל כך הרבה טוב.

ידע בשפע ורצון להעביר הלאה ופשוט לעזור🙏

אתה לחלוטין המורה הטוב ביותר שלמדתי ממנו.

תודה שאתה נותן מעצמך גם אחרי שנגמרים הלימודים.