דורית גץ אין ספק שאחרי שלומדים אצל דרור התמונה משתנה לחלוטין.הראיה מתחדדת.החשיבה היא לעומק. עומק התנועה.מי מחובר למי ובעצם איפה הבעיה ממש.היום אני יכולה לזהות בעיה אצל אדם ברחוב בשל הליכתו. העונג הוא לראות מטופל יוצא מהקליניקה אחרת מכיצד שנכנס ומחוייך.אין יום שאיני מודה לדרור שנכנס לחיי המקצועיים.אשרי